Isnin, 16 Februari 2009

Penulisan Kata Bahasa Melayu

Rangkai Kata Umum

Semua frasa atau rangkai kata sama ada dua atau lebih hendaklah ditulis terpisah, contohnya:


jalan raya, lebuh raya, bandar raya, kereta api, ambil alih, susun atur, maklum balas, tengah hari, warga kota, atur cara, sari kata, urus setia, reka bentuk, kemas kini

Kekecualian bagi nama khas yang digezetkan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Keretapi Tanah Melayu


Kata Yang Telah Mantap

Kata yang telah mantap ditulis sebagai satu perkataan, contohnya:

kerjasama, kakitangan, sukarela, matahari, setiausaha, warganegara, antarabangsa, bumiputera, suruhanjaya, pesuruhjaya, tandatangan, tanggungjawab, jawatankuasa, olahraga, beritahu


Rangkai Kata Umum Berimbuhan

a. Kata yang menerima awalan atau akhiran sahaja ditulis sebagai dua perkataan, contohnya:

diambil alih, menerima pakai, kenal pastikan, diguna semula

b. Kata yang menerima apitan ditulis sebagai satu perkataan, contohnya:

pengambilalihan, pengenalpastian, pengemaskinian


Penggunaan Huruf Besar dan huruf Kecil

a. Nama khas -

Tiada ulasan:

Catat Ulasan