Isnin, 15 Jun 2009

Soalan 3(a) Kertas 2, Bahasa Melayu SPM

1. Soalan ini tertumpu kepada aspek morfologi.

2. Calon diminta membina ayat berdasarkan perkataan atau pasangan perkataan yang diberikan.

3. Terdapat beberapa jenis kata yang perlu calon kuasai untuk membina ayat. Antaranya ialah:

(a) kata ganda

(b) kata berimbuhan daripada satu kata dasar

(c) pasangan kata berimbuhan

(d) kata homograf

(e) kata dasar dan kata majmuk

(f) kata yang hampir sama bunyi tetapi berbeza makna

(g) kata banyak makna

(h) kata dasar dan kata ganda seluruh

(i) kata ganda dan kata majmuk

(j) kata dasar dan kata ganda berimbuhan

(k) kata berimbuhan pinjaman