Sabtu, 9 Julai 2011

Bidalan

1. Bidalan ialah peribahasa yang berfungsi sebagai nasihat dan memberi pengajaran.

2. Biasanya bidalan membawa maksud selapis sahaja.

Bidalan

Maksud

Sediakan payung sebelum hujan

Hendaklah beringat sebelum mendapat kesusahan

Membuang garam ke laut

Membuat kerja yang sia-sia

Melepaskan batuk di tangga

Melakukan kerja dengan sambil lewa

Pepatah

1. Pepatah ialah peribahasa yang berangkap dan terdapat pengulangan kata untuk penegasan.

2. Pepatah digunakan untuk menyatakan pengajaran, penegasan dan panduan hidup.

3. Pepatah juga digunakan untuk mematahkan hujah atau menyindir seseorang.

Contoh

Pepatah

Maksud

Cubit paha kanan, paha kiri terasa

Jika seseorang mengata keburukan ahli keluarga kita, kita juga berasa marah

Enggang sama engggang, pipit sama pipit

Bercampur gaul dengan orang yang sama taraf

Carik carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga

Pergaduhan antara adik-beradik tidak berpanjangan, akhirnya berbaik semula

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung

Kita hendaklah mematuhi adat dan peraturan tempat kita tinggal

Selasa, 14 Jun 2011

Kata Adjektif

Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan keadaan atau sifat bagi suatu kata nama.Kata adjektif boleh didahului atau diikuti kata penguat.

Contoh: Amat sakit

amat

sakit

penguat

Adjektif

Kata adjektif terbahagi kepada sembilan jenis.

Jenis kata adjektif

Contoh perkataan

Kata adjektif sifatan atau keadaan

Baik,jahat,cerdik,gopoh,lemah,kasar,

sihat,sakit

Kata adjektif warna

Merah, ungu,kelabu,jingga,perang,biru,

hijau

Kata adjektif ukuran

Panjang,pendek,tinggi,rendah,tebal,nipis,

kerdil ,renek

Kata adjektif bentuk

Bulat,lonjong,bujur,bundar,leper,

bengkok,lurus,kempis ,lekuk

Kata adjektif waktu

Baharu,lama,segera,suntuk,silam,

lampau,lewat,cepat,lambat,awal

Kata adjektif jarak

Jauh,dekat,hampir,nyaris

Kata adjektif cara

Cepat,deras,laju,lambat,perlahan,lincah,

sering,selalu

Kata adjektif perasaan

Rindu,benci,segan,suka,gembira,ragu,

kasih, sayang,cinta

Kata adjektif pancaindera

Sedap,manis,lemak,cantik,comel,segak,

bising, lunak,serak, harum,hancing,hapak,halus, lembap,keras, kasar.

Sabtu, 29 Januari 2011

Kata Kerja

Kata kerja merupakan golongan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja, sama ada yang berlaku atau dilakukan. Contohnya, berjalan, makan, memakan, dimakan dan sebagainya. Kata kerja terbahagi kepada, kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau ) dan kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ).

Kata kerja terbahagi kepada :

A. Kata Kerja Transitif ( Perbuatan Melampau )

B. Kata Kerja Tak Transitif ( Perbuatan tidak Melampau )


A. Kata Kerja Transitif

1. Kata Kerja Transitf ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain.Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut ( objek ).

2. Ayat ini mesti ada peyambutnya ( objek )

3. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan contohnya mengambil, mendermakan, membacakan, menduduki, mempersilakan.

1. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai oleh objek, iaitu kata nama.

Contohnya: Atan mendengar radio.

mendengar ialah kata kerja transitif

radio ialah objek (kata nama)

Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men, men ...i, men ...kan, memper, memper...i, dan memper...kan. Contohnya:

Contoh ayat :

1. Kucing itu menangkap seekor burung.

2. perempuan itu menjual sayur.

3. Bapa sedang menulis surat.


B. Kata Kerja Tak Transitif

Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. Oleh itu ia tidak mempunyai penyambut.

Contohnya ::

1. Mereka berjalan pada hari cuti.

2. Anjing itu sedang tidur.

3. Hujan turun dengan lebatnya semalam.

Dalam ayat pertama Mereka melakukan berjalan, tidak kepada benda lain.

Dalam ayat kedua Anjing melakukan tidur, tidak kepada benda lain.

Dalam ayat ketiga Hujan melakukan turun, tidak kepada benda lain.

Subjek ( pembuat )

Kata kerja tak Transitif

keterangan

Kami

mandi

di tasek itu.

Dia

senyum

semasa berjalan

Saya

menyanyi

dengan kuat

Hassan

berjalan

ke sekolah

7.1 Kata Kerja Tak Transitif

1. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dalam ayat, yakni tidak memerlukan objek lagi.

2. Kata kerja tak transitif ada yang berbentuk asal dan ada yang berimbuhan ber, men, ter, ber... an,

dan ber...kan. Contohnya: (a) Ravi belum datang lagi. (b) Muridmurid sedang belajar. (c) Sungai itu mengalir deras.

Peringatan

Tiap-tiap kata kerja tak transitif boleh dijadikan kata kerja transitif dengan menambah ‘kan’ atau ‘ I’

di hujungnya.

Contoh ayat:

1. Mereka menjalankan jentera itu.

2. Emak sedang menidurkan adik.

3. Pekerja itu menurunkan barang-barang dari atas lori.

4. Halim mengikuti perbualan mereka.

5. Saya sudahi syarahan saya ini dengan ucapan salam.