Khamis, 14 Januari 2010

Soalan 3 (a) - Syarat-syarat Yang Perlu Dipatuhi

1. Pastikan tiada kesalahan ejaan/jalan bahasa/tanda baca dalam ayat yang dibina.

2. Perkataan tidak boleh digunakan sebagai peribahasa.

3. Perkataan tidak boleh digunakan sebagai kata nama khas.

4. Calon boleh memberikan makna atau difinisi bagi setiap perkataan.

5. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda baca.

6. Jangan menambah atau mengubah imbuhan perkataan yang diberi.

7. Bina ayat tunggal dengan pengkhususan kepada perkataan yang diberi.