Rabu, 25 Januari 2012

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN MENENGAH RENDAH

Pengenalan

a. Karangan berdasarkan bahan rangsangan atau karangan berpandu membawa 20 markah.

b. Masa yang dicadangkan ialah 20 minit.

c. Karangan berpandu bermaksud bahan untuk menulis karangan telah disediakan seperti gambar tunggal, bersiri atau jadual dan calon diminta menulis karangan berdasarkan maklumat yang diberi.

d. Panjang karangan tidak melebihi 120 patah perkataan.

Cara Menjawab

a. Baca kata kunci soalan untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh soalan. Kata kunci merupakan tema atau kehendak soalan.

b. Tajuk karangan merupakan tema. Tulis karangan berdasarkan maklumat yang diberi.

c. Calon dicadangkan menulis sekitar tiga isi.

d. Karangan keseluruhannya mengandungi lima perenggan, iaitu pendahuluan (1 perenggan), isi (3 perenggan) dan penutup (1 perenggan).

e. Idea sendiri berupa cadangan boleh dimasukkan dalam bahagian penutup.

f. Digalakkan meletakkan peribahasa atau kata-kata hikmat.

Teknik memperoleh markah cemerlang

a. Penggunaan kata dan ayat gramatis.

b. Ejaan dan tanda baca perlu betul.

c. Terdapat kesalahan minimum dalam penggunaan kata.

d. Idea yang relevan berdasarkan tajuk yang diberi.

e. Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan sesuai dan berkembang.

f. Pengolahan yang menarik.

g. Penggunaan frasa atau ayat yang indah, peribahasa dan kata-kata hikmat amat digalakkan.

Khamis, 12 Januari 2012

Kata Nama

Kata nama ialah sejumlah perkataan yang merujuk benda, perkara atau konsep yang umum sifatnya.

Kata nama dapat dibahagi kepada tiga golongan :

1.kata nama khas

2.kata nama am

3.kata ganti nama

Kata nama khas merujuk orang ,haiwan,benda perbadanan atau institusi,bahasa dan seumpamanya . Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar, contohnya Ramasamy,Sang Harimau,dan Selangor Darul Ehsan.

Kata nama am ialah perkataaan yang merujuk perkara yang umum, contohnya polis,kucing,sekolah,harimau dan kereta.