Selasa, 10 Mac 2009

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

1. Soalan Bahagian A dalam Kertas 1 Bahasa Melayu SPM

2. Wajib dijawab oleh calon

3. Peruntukan markah sebanyak 30 markah

4. Panjang karangan antara 200 hingga 250 patah perkataan

Panduan Penulisan

1. Kenal pasti tema yang ingin disampaikan melalui tajuk bahan atau kata kunci soalan

2. Kata kunci dikenal pasti melalui arahan soalan seperti berikut:

* "Huraikan pendapat anda tentang punca-punca............" bermaksud calon hanya perlu menyatakan punca sahaja.

* "Bincangkan tentang budaya menabung........." bermaksud calon menghuraikan tentang cara dan kebaikan menabung.

3. Karangan mestilah mengandungi pendahuluan, isi (sekurang-kurangnya tiga isi yang lengkap dengan huraian dan contoh) serta penutup.

4. Berikut diberikan panduan cara menulis bahagian-bahagian utama dalam karangan ini:

a. Penulisan Pendahuluan

b. Penulisan isi

c. Penulisan Penutup

Tiada ulasan:

Catat Ulasan